Privacyverklaring

Professionaliteit en integriteit zijn voor mij belangrijke waarden. Daarom ga ik zorgvuldig met jouw privacy om. Vertrouwelijk omgaan met gegevens is voor mij vanzelfsprekend.

Ik vind het belangrijk om open te zijn over de wijze waarop Ontplooi-jezelf en Haverslag-Pekkeriet praktijk voor Coaching omgaan met persoonsgegevens. Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt dat alleen gegevens worden gebruikt die jij zelf actief hebt verstrekt, mondeling, online of op papier. Jouw gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. In geen enkel geval worden jouw gegevens aan derden beschikbaar gesteld, tenzij:

 Andere websites kunnen verwijzingen bevatten naar de websites en webpagina’s van Ontplooi-jezelf.nl. Ik heb geen zeggenschap over deze websites, noch over hun privacy maatregelen. Persoonsgegevens die je verstrekt via andere websites behoren dus niet tot deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens verwerken

Ontplooi-jezelf en Haverslag-Pekkeriet Praktijk voor Coaching verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Ontplooi-jezelf en Haverslag-Pekkeriet Praktijk voor Coaching verwerken ( voor stress,  burn-out, leefstijl- begeleiding, mental- en lifecoaching ) de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:                      

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Ontplooi-jezelf en Haverslag-Pekkeriet Praktijk voor Coaching verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

Jouw gegevens en derden

Ontplooi-jezelf en Haverslag-Pekkeriet Praktijk voor Coaching  verkopen, verhuren of leasen jouw persoonsgegevens niet aan anderen!  

 

Cookies op de website

Ontplooi-jezelf en Haverslag-PekkerietPraktijk voor Coaching gebruiken op de website alleen technische en functionele cookies.  Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Hoe lang worden jouw gegevens bewaard

Ontplooi-jezelf en Haverslag Pekkeriet Praktijk voor Coaching bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens worden gehanteerd.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit verzoek dien je persoonlijk aan mij kenbaar te maken. Dit om zeker te weten dat jij, en niet iemand anders, dat verzoek doet.  

 

Bescherming persoonsgegevens 

Ontplooi-jezelf en Haverslag-Pekkeriet Praktijk voor Coaching nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met mij op.

 

Wijzigingen in dit statement

Wijzigingen in de privacyverklaring van Ontplooi-jezelf en Haverslag-Pekkeriet Praktijk voor Coaching  worden gepubliceerd in dit document. De herzieningsdatum van dit document wordt in dat geval bijgewerkt. Hieronder staat de datum van de meest recente versie vermeld.

Gepubliceerd mei 2018

Versie mei 2018

 

Ontplooi-jezelf en Haverslag-Pekkeriet Praktijk voor Coaching
Valeweg 6
7451 KK  Holten
Telefoon: 06-51 89 07 75
E-mailadres: info@ontplooi-jezelf.nl

Ontplooi-jezelf en Haverslag-Pekkeriet Praktijk voor Coaching zijn ingeschreven in het handelsregister Kamer van Koophandel onder één nummer: 61614602

Met vriendelijke groet,


Jannette Haverslag-Pekkeriet